Языки

Логопедичний центр “ЛОГОЗОН”

Логопедичний центр “ЛОГОЗОН” проводить освітню діяльність підвищення кваліфікації у формі семінарів, практикумів, тренінгів, вебінарів, майстер-класів.

Проходження навчання на наших курсах та освітніх подіях підтверджується сертифікатами  або свідоцтвами, які можуть зараховуватися у підвищення кваліфікації, як такі, що відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.

Сертифікати та свідоцтва логопедичного центру “ЛОГОЗОН” містять наступну нформацію:

  • повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації, який надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам;
  • тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації;
  • обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС;
  • прізвище, ім’я особи, яка підвищила кваліфікацію;
  • опис досягнутих результатів навчання;
  • дату видачі документа;
  • обліковий запис документа;
  • посаду, прізвище, ініціали, підпис та печатка особи спікера (ведучого) події;
  • підпис та печатка керівника суб’єкта підвищення кваліфікації. 

Суб’єктом підвищення кваліфікації є фізична особа-підприємець Пиляєв Вячеслав Миколайович на підставі пункта 9 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, відповідно до якого суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам та здійснює діяльність за кодом виду економічної діяльності 85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у.» (КВЕД-2010), який включає діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації.

Выберите валюту
UAH Українська гривня