Языки

Постановка звуків

Постановка звуків – це процес вироблення нового динамічного стереотипу (правильної артикуляції фонеми). Спочатку необхідно навчити дитину відтворювати фонему хоча б в ізольованому вигляді. Опора на різні аналізатори в значній мірі полегшує відтворення нової артикуляції.

Процес постановки звуків заснований на реалізації наступних прийомів:

Потрібний артикуляційний уклад розчленовується на більш дрібні рухи, які тренуються в процесі артикуляційної гімнастики, після багаторазового повторення ці артикуляційні руху об’єднуються, і у дитини створюється кинестетическое відчуття про становище мовних органів.
Відпрацьовані руху об’єднуються в комплекс і таким шляхом створюється потрібний артикуляційний уклад.
При відтворенні артикуляції укладу включається голосовидихувальний струмінь, і дитина вимовляє звук.
Після цього підключається слухова увага до звучання фонеми. Для формування навичок правильної вимови використовується три способи: за наслідуванням, механічний і змішаний.

За наслідуванням
Передбачається широке використання всіх видів контролю, що допомагає дитині свідомо відтворити необхідний рух або положення мовних органів і звучання фонеми. Дитина повинна розглянути розташування органів артикуляції логопеда (за допомогою дзеркала), відчути характер повітряного струменя і вібрацію гортані (тактильний контроль) і в процесі гри відтворити потрібну фонему.

Механічний спосіб
Передбачає механічний вплив на мовні органи за допомогою:

постановочних логопедичних зондів;
шпателя;
пальця логопеда або дитини.
Цей спосіб грунтується на постановці звуку від будь-яких вихідних словесних структур (за вихідні беруться правильно вимовлені звуки). Вперше постановочні логопедичні зонди були введені Ф.А.Рау для постановки звуків у глухих дітей, а за тим через високу ефективність застосування – знайшли широке застосування у нормально чуючих дітей-логопатов.

Ф.А.Рау запропоновані 7 зондів (6 – під номерами і кульковий зонд)

Застосовуються також постановочні логопедичні зонди за методикою Л.С.Волковой.

Л.С.Волковой запропоновані 7 зондів під номерами. Постановочні зонди Л.С.Волковой дещо відмінні від зондів, запропонованих Ф.А.Рау

/ ВАЖЛИВО / При використанні зондів їх застосування не завжди збігається з бажанням дитини. Необхідно провести психотерапевтичну роботу, дати спробувати дію зонда в ігровій формі.
змішаний спосіб
Передбачає механічний вплив плюс пояснення логопеда, а також показ правильної артикуляції логопедом. Спочатку доцільно розповісти, а потім застосувати механічний вплив – зонд.

Логопедичні заняття по постановці звуків проводяться в індивідуальній формі, особливо коли потрібна механічна допомога або при використанні змішаного способу постановки звуків.

Выберите валюту
UAH Українська гривня