Языки

№ CSSTW-02052020

Реєстр сертифікатів вебінару № CSSTW-02052020: «Складання індивідуальних корекційних схем логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку, що мають порушення іннервації артикуляційного апарату».

Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі) № CSSTW-02052020Обсяг (тривалість) навчання: 4 годин / 0,13 кредиту ЄКТС . Дата проведення 02.05.2020 року