Языки

ЛОГОЗОН підвищення кваліфікації логопедів

Логопедичний центр ЛОГОЗОН проводить навчання для логопедів за розробленими програмами підвищення кваліфікації логопедів.

Форми освітніх заходів ЛОГОЗОН: семінар для логопедів, практикум для логопедів, тренінг для логопедів, вебінар для логопедів, майстер-клас для логопедів, наукова конференція для логопедів.
Проходження навчання на наших освітніх заходам підтверджується сертифікатами  або свідоцтвами, які можуть зараховуватися у підвищення кваліфікації, як такі, що відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.

Сертифікати та свідоцтва логопедичного центру “ЛОГОЗОН” містять наступну нформацію:

 • повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації, який надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам;
 • тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації;
 • обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС;
 • прізвище, ім’я особи, яка підвищила кваліфікацію;
 • опис досягнутих результатів навчання;
 • дату видачі документа;
 • обліковий запис документа;
 • посаду, прізвище, ініціали, підпис та печатка особи спікера (ведучого) події;
 • підпис та печатка керівника суб’єкта підвищення кваліфікації.

Суб’єктом підвищення кваліфікації є фізична особа-підприємець Пиляєв Вячеслав Миколайович на підставі пункта 9 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, відповідно до якого суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам та здійснює діяльність за кодом виду економічної діяльності 85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у.» (КВЕД-2010), який включає діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації.

Наразі в наявності є наступні вебінари для логопедів та онлайн конференції для логопедів:

 1. Найменування: «Логопедичний масаж і формування преартикуляторних позицій у немовленнєвих дітей. Робота спеціаліста і батьків».
  Розробник та тренер: Пиляєва Наталія Сергіївна
  Обсяг (тривалість) навчання: 6 годин / 0,2 кредиту ЄКТС.
 2. Найменування: «Використання багатофункціональних логопедичних зондів при корекції мовлення у дітей з дизартрією».
  Розробник та тренер: Пиляєва Наталія Сергіївна.
  Обсяг (тривалість) навчання: 6 годин / 0,2 кредиту ЄКТС.
 3. Найменування:
  Майстер-клас №1. Тема: “Артикуляційна диспраксія. Від діагностики до корекції”.
  Майстер-клас №2. Тема: “Практична робота у сенсорній кімнаті при корекції диспраксії”.
  Майстер-клас №3. Тема: “Комплексний підхід при корекції диспраксії”.
  Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі (3 онлайн майстер-класи)).
  Розробники та спікери:
  Пиляєва Наталія Сергіївна — керівник логопедичного центру ЛОГОЗОН, науковий співробітник-консультант. Розробник і автор багатофункціональних логопедичних зондів для корекції складних мовних патологій та методики роботи з ними.
  Богданова Інна Євгенівна –  директор реабілітаційного дитячого центру “Сенс”. Розробник обладнання для сенсорної інтеграції.
  Кропачева Любов Юріївна –  Директор дитячого корекційного клуба “Марія”.
  Обсяг (тривалість) навчання: 6 годин / 0,2 кредиту ЄКТС.
 4. Найменування: «Використання багатофункціональних логопедичних зондів при корекції мовлення».
  Розробник та тренер: Пиляєва Наталія Сергіївна
  Обсяг (тривалість) навчання: 4 годин / 0,13 кредиту ЄКТС
 5. Найменування: «Логопедичний масаж. Складання індивідуальних корекційних схем роботи при дизартрії, афазії, заїканні».
  Розробник та тренер: Пиляєва Наталія Сергіївна
  Обсяг (тривалість) навчання: 5 годин / 0,17 кредиту ЄКТС
 6. Найменування: «Анатомічна логопедія 1 модуль».
  Найменування: «Анатомічна логопедія 2 модуль».
  Найменування: «Анатомічна логопедія 3 модуль».
  Розробник та тренер: Пиляєва Наталія Сергіївна
  Обсяг (тривалість) навчання: 24 години / 0,81 кредиту ЄКТС
  !!! Серія «Анатомічна логопедія» передбачає складання тестів.
 7. Найменування: «Обстеження дизартрії у дітей. Неврологічні проби».
  Розробник та тренер: Пиляєва Наталія Сергіївна
  Обсяг (тривалість) навчання: 3 години / 0,1 кредиту.
 8. Найменування: «Логопедичне обстеження артикуляційного апарату».
  Розробник та тренер: Пиляєва Наталія Сергіївна